Nhà Triển Lãm quốc gia Việt Nam

Location: Milano- italia
Year: 2017
Photo: Phối cảnh 3D